Music is the universal language of mankind

Music & Entertainment management, Koncertna produkcija

  • Zastupanje izvođača i umjetnika i booking poslovi
  • Izdavačko – nakladnički projekti
  • Organizacija nastupa i koncertnih turneja
  • Marketing i PR – odnosi s javnošću
  • Financijsko poslovanje, pravna pitanja i poslovno savjetovanje
  • Koordinacija poslovnih aktivnosti na tržištu RH
  • Kordinacija poslovnih aktivnosti na međunarodnom tržištu