Bringing innovation to the surface

Grafički dizajn, Dizajn i priprema za tisak

  • Kreiranje vizualnog identiteta tvrtke, proizvoda ili usluge
  • Logotip, simbol, znak ili žig
  • Poslovna dokumentacija i komunikacija (memorandumi, kuverte, računi, poslovne mape, ostala poslovna papirologija)
  • Dizajn novinskih oglasa
  • Dizajn i priprema za tisak svih vrsta print promidžbenih sredstava
  • Dizajn i priprema za izdavačko-nakladničku djelatnost (knjige, CD-i, DVD-i i ostali mediji)
  • 3D vizualna rješenja (ambalaža, pakiranja, maskote, figure, POS/POP materijali)
  • Ostale usluge po želji naručitelja