poc logo

VIDEO KONFERENCIJE - VIDEO CONFERENCES, POSLOVNA PUTOVANJA

Video konferencije i sastanci

o  Savjetodavne usluge
o  Izrada koncepta
o  Planiranje budžeta
o  Najam Led ekrana – pixel pitch 3 – dimenzije prema potrebi
o  Najam audio – video opreme
o  Video snimanje profesionalnom opremom
o  Obrada i montaža video materijala
o  Video konferencije prilagođene potrebama klijenta
     ▪ klasični studio u kombinaciji sa LED ekranom ili Green Screen
     ▪ Zoom debate sa “dizanjem” na YouTube ili Facebook

o  Tehnička video-audio realizacija (mix live kamere, snimljenih video najava, filmova, titlovanje, simultano prevođenje i slične usluge)
o  Stream različitih vrsta događanja
     ▪ Koncerti i kazališne predstave
     ▪ Konferencije
     ▪ Promocije
     ▪ Politički skupovi
o  Izrada promidžbenih foto i video materijala
o  Ostale usluge po dogovoru