poc logo

PR - POSLOVNO SAVJETOVANJE - POLITIČKI MARKETING

Forward with the People

Politički marketing

 • Upravljanje izbornom kampanjom
  • Predsjednički izbori
  • Parlamentarni izbori
  • Lokalni izbori
  • Ustroj i organizacija izbornog stožera
  • Izborni consulting
  • Unutarstranački izborni procesi i kandidature
  • Organizacija unutarstranačkih izbora – klasična i digitalna metoda
 • Poslovi vezani uz svakodnevne političke aktivnosti
 • Posebne političke akcije i projekti
 • Politička swot analiza
 • Analitički poslovi
 • Ispitivanje javnog mijenja
 • Promidžbeno – propagandne usluge
 • Audio – vizualna kreativna rješenja
 • Koordinacija promidžbenih aktivnosti:
 • Promo artikli i proizvodi
 • Zakup medija i usluge oglašavanja
 • Izrada medija plana kampanje
 • PR – odnosi s javnošću
  • Branding i imidž kampanje političkih organizacija i pojedinih političara
  • Formiranje i izrada stranačkih programa
  • Edukacija političara i aktivista
  • Odnosi s medijima
  • Prikupljanje, obrada i plasman informacija
  • Tiskovne konferencije
  • Odnosi s tijelima vlasti
  • Odnosi s širom društvenom zajednicom
  • Odnosi unutar političke organizacije
  • Odnosi s partnerima
  • Odnosi s konkurentima
  • Odnosi s biračima
  • Krizno komuniciranje
  • Odnosi s tijelima vlasti
  • Odnosi s međunarodnim organizacijama
  • Usluge lobiranja
  • Savjetodavne usluge
 • Organizacija političkih događanja
 • Koordinacija i nadzor terenske promocije
 • Kalendarski nadzor provedbe dogovorenih aktivnosti
 • Predizborni skupovi
 • Stranačka i politička okupljanja
 • Distribucija promo materijala
 • Materijalno tehnička infrastruktura
 • Najam opreme i ljudski resursi potrebni za realizaciju pojedinih aktivnosti
 • Organiziranje call centra
 • Logističke usluge
 • Rad s volonterima
 • Studentski servis
 • Organizacija prikupljanja potpisa potpore
 • Pravna i zakonska regulativa pojedinih procesa
 • Financijske aktivnosti i poslovanje
 • Prikupljanje donacija i potpora
 • Usluge prevođenja i administrativne usluge
 • Ostale usluge ovisno o potrebama naručitelja
 • Nacionalna i lokalna tijela vlasti
 • Političke stranke i organizacije
 • Nevladine udruge
 • Politički aktivne osobe
 • Međunarodne institucije