poc logo

POSLOVNE KONFERENCIJE - BUSINESS CONFERENCES, POSLOVNA PUTOVANJA

Poslovna putovanja

 • savjetodavne usluge
 • izrada itenerara i koncepta putovanja
 • usluge prijevoza
 • rezervacije i booking putničkih karata
 • organizacija smještaja
 • organizacija ugostiteljskih usluga
 • Organizacija pratećih te svih dodatnih aktivnosti i sadržaja (posjete raznim institucijama i događanjima, koncertni i drugi zabavni sadržaji, izleti i gastro ture i slične aktivnosti)
 • Izrada izvješća
 • Koordinacija i nadzor putovanja
 • Angažman profesionalnih turističkih vodiča i pratitelja
 • Ostale usluge po dogovoru