poc logo

POSLOVNE KONFERENCIJE - BUSINESS CONFERENCES, POSLOVNA PUTOVANJA

Savjetodavne usluge, Izrada koncepta, planiranje budžeta, administrativni poslovi, priprema i izrada kongresnih materijala i poklona, angažman i koordinacija osoblja, dekoracija, opremanje i tehnička produkcija konferencije, najam kompletne opreme za izvršnu produkciju poslovnih konferencija, gastro usluge, organizacija dodatnih aktivnosti za sudionike, usluge prijevoza i organizacije smještaja, usluge prijevoda, usluge video snimanja i fotografiranja

Savjetodavne usluge, izrada itenerara i koncepta putovanja, usluge prijevoza, rezervacije i booking putničkih karata, organizacija smještaja, organizacija ugostiteljskih usluga, organizacija pratećih te svih dodatnih aktivnosti i sadržaja (posjete raznim institucijama i događanjima, koncertni i drugi zabavni sadržaji, izleti i gastro ture i slične aktivnosti), izrada izvješća, koordinacija i nadzor putovanja, angažman profesionalnih turističkih vodiča i pratitelja