poc logo

POSLOVNE KONFERENCIJE - BUSINESS CONFERENCES, POSLOVNA PUTOVANJA

Poslovne konferencije

 • Savjetodavne usluge
 • Izrada koncepta
 • Planiranje budžeta
 • Administrativni poslovi
 • Priprema i izrada kongresnih materijala i poklona
 • Angažman i koordinacija osoblja
 • Dekoracija, opremanje i tehnička produkcija konferencije
 • Najam kompletne opreme za izvršnu produkciju poslovnih konferencija
 • Gastro usluge
 • Organizacija dodatnih aktivnosti za sudionike
 • Usluge prijevoza i organizacije smještaja
 • Usluge prijevoda i najam audio sustava, kabina i slušalica za prevođenje
 • Usluge video snimanja i fotografiranja
posl konfer 2021 06 05 3
posl konfer 2021 06 05 4
posl konfer 2021 06 05 1
posl konfer 2021 06 05 2
posl konfer IMG 20210219 WA0015
posl konfer IMG 20210219 WA0014
posl konfer IMG 20210206 WA0011
posl konfer IMG 20210206 WA0008
posl konfer IMG 20200118 WA0017
posl konfer IMG 20181017 WA0008
posl konfer IMG 20190511 WA0008
posl konfer IMG 20180614 WA0008
posl konfer IMG 8814
posl konfer IMG 8735
posl konfer IMG 8734
posl konfer IMG 8768
posl konfer IMG 8384
posl konfer IMG 8272
posl konfer IMG 8220
posl konfer IMG 8376
posl konfer IMG 8066
posl konfer IMG 8041
posl konfer imagedf58f2aposl konfer
posl konfer IMG 7996
posl konfer img 1132
posl konfer image a52d30a
posl konfer image 74181a
posl konfer image 0300a2
posl konfer image 0214c36
posl konfer image 119de613e
posl konfer 20180426 123643
posl konfer 20170628 170301
posl konfer image 9d1385e
posl konfer 20190412 090959