poc logo

SVIJET SAJMOVA - EXPO & FAIR & EXHIBITION

 • Savjetodavne usluge
 • Planiranje nastupa
 • Rezervacija i zakup sajamskog prostora, energetika, infrastruktura, parking, skladište, ulaznice
 • Radne dozvole
 • Promocijske aktivnosti, zakup oglasnog prostora na sajmu te u sajamskim službenim materijalima
 • Izrada idejnih rješenja i koncepta nastupa, izrada 3d prikaza, tehničke dokumentacije i tehničkog opisa
 • Organizacija prikupljanja sajamskih eksponata, usluge utovara, istovara i pakiranja, logistika na sajmu
 • Izvedba izložbenog prostora, usluge dekoriranja i čišćenja
 • Koordinacija i angažman osoblja
 • Najam opreme za izvršnu produkciju sajmova i nastupa na sajmovima
 • Održavanje i skladištenje opreme i proizvoda
 • Montaža i demontaža exponata
 • Ugostiteljske usluge na sajmu
 • Organizacija protokolarnih aktivnosti – organizacija VIP susreta
 • Usluge prijevoza (odvoz i dovoz opreme), izvozno – uvozna i carinska regulativa, izvoz vina na treća tržišta, izvoz posebnih kategorija proizvoda i eksponata
 • Provedba svih pravnih i zakonskih regula pri organizaciji nastupa
 • Osiguranje
 • Security usluge
 • Usluge snimanja i fotografiranja na sajmu
 • Administrativni i financijski poslovi
 • Angažman prevoditelja
 • Organizacija nastupa na otvorenim i zatvorenim prostorima
 • Organizacija nastupa na domaćem i međunarodnom tržištu
 • Turističke usluge – organizacija putovanja, smještaja i pratećih sadržaja